รถบัส 2 ชั้น 50 ที่นั่ง

ทิฆัมพรทัวร์ และ โชคชัยทัวร์  คุณก้อย 081-870-7520  และ คุณโต้ง 089-078-8999

รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง

ชั้นบน 40 ที่นั่ง       

ชั้นล่าง 4 ที่นั่ง พร้อมโซฟารูปตัว U นั่งได้ 4-6 ท่าน

* รถทุกคันเป็นรถของเราเองทั้งหมด  ไม่ใช่รถร่วมแน่นอน*

 

 

 

Visitors: 87,883